Vitaliteitssparen niet ingevoerd

Algemeen - 12 oktober 2012, 22:00

Het vitaliteitssparen, waarmee werknemers en ondernemer fiscaalvriendelijke zouden kunnen sparen, wordt niet ingevoerd. Dat hebben de VVD en de PVDA besloten in het deelakkoord dat zij hebben gesloten voor een nieuw te vormen kabinet. De bedoeling was dat de vitaliteitregeling op 1 januari 2013 werd in gevoerd en de inmiddels afgeschafte spaarloon- en levensloopregeling ging vervangen.

Het doel
van de regeling was dat werknemers en zelfstandigen (zzp\'ers) hun inkomen zouden kunnen spreiden over hun gehele werkzame leven. Zij zouden jaarlijks maximaal 5.000 euro van hun brutoloon mogen sparen, tot een maximaal tegoed van 20.000 euro. Uit de regeling kon tot 62-jarige leeftijd onbeperkt geld worden opgenomen. Waar het geld aan besteedt werd, zou de spaarder ook zelf mogen betalen.

Besparing afschaffing vitaliteitssparen
Het afschaffen van de vitaliteitsregeling is één van de punten in het deelakkoord tussen PVDA en VVD dat ertoe moet bijdragen dat het gat in de begroting wordt gedicht. De verwachte besparing voor 2013 bedraagt 580 miljoen euro door het niet invoeren van het vitaliteitssparen. In de jaren daarna zal de besparing ruim 700 miljoen euro zijn.
Copyright © 2019 Triggerme BV