Run op voordelige hypotheek volgens oude regels

Algemeen - 19 november 2012, 23:00

Hypotheekverstrekkers hebben het opeens erg druk. Reden: mensen willen vóór 31 december een huis kopen, zodat ze nog onder de oude hypotheekregels vallen. Dan zijn hun maandlasten een stuk lager.


In het regeerakkoord is afgesproken dat de hypotheekrenteaftrek wordt verminderd, zowel voor nieuwe als voor bestaande hypotheken. Voor nieuwe hypotheken
geldt bovendien dat je ze verplicht annuïtair moet aflossen, wil je in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek.

Annuïtair aflossen betekent dat je iedere maand evenveel betaalt, en aan het einde van de looptijd het volledige bedrag hebt terugbetaald.
Als je een andere hypotheekvorm wilt, kan het je dus honderden euro\'s per maand schelen of je onder de oude of de nieuwe regeling valt. De nieuwe regeling van de hypotheekrenteaftrek gaat al in per 1 januari 2013.

Hypotheek afsluiten voor 1 januari stuk gunstiger
Rekenvoorbeeld:
Je koopt nu een huis van twee ton en je neemt één van de meest voorkomende hypotheken: de helft aflossen, de andere helft aflossingsvrij. Dan betaal je netto ongeveer 700 euro per maand voor de hele hypotheekperiode.
Vanaf 1 januari wil het kabinet dat je de schuld op je huis volledig aflost, en moet je dus een zogenoemde annuïteitenhypotheek nemen. Je netto maandlasten worden dan 800 euro.
En in dertig jaar loopt dat zelfs op tot meer dan 1000 euro per maand. Een behoorlijk verschil dus.

Wat moet je geregeld hebben voor 1 januari 2013?
Wil je nog onder de oude regeling vallen, dan moet je volgens directeur Bas Millenaar van de Hypotheker twee dingen geregeld hebben voor 1 januari 2013. Je moet een voorlopig koopcontract hebben getekend, en je hypotheekaanvraag moet zijn goedgekeurd door de bank. Je moet dus een ondertekende offerte van een hypotheek kunnen laten zien. Volgens de Vereniging Eigen Huis volstaat alleen het tekenen van het voorlopig koopcontract. "Hypotheekofferte en de overdracht bij de notaris mogen na 1 januari plaatsvinden, dat levert geen problemen op", zegt VEH.
Millenaar, directeur van de Hypotheker, vindt het niet eerlijk dat starters vanaf 2013 verplicht annuïtair moeten aflossen. "De bereikbaarheid van een woning voor starters staat met deze maatregelen sterk onder druk. In het regeerakkoord worden wel startersleningen aangekondigd, maar dit idee is nog niet concreet. Ik vind dit een gemiste kans."

De hypotheekrenteaftrek in het regeerakkoord
Vanaf 2014 wordt het maximale tarief waarvoor je rente kunt aftrekken met 0,5 procent per jaar verminderd.
Bij nieuwe hypotheken mag je alleen nog rente aftrekken als je annuïtair aflost. Dat betekent dat je geen aflossingsvrije hypotheek meer kunt nemen, als je de rente wilt aftrekken.
Wie de komende tijd met een restschuld blijft zitten na verkoop van een huis, mag de rente daarvoor vijf jaar lang van de belasting blijven aftrekken.

Bron: RTL nieuws
Copyright © 2019 Triggerme BV