Huis & Hypotheek anno 2013

Algemeen - 25 februari 2013, 14:00

De regelingen die betrekking hebben op de eigen woning en de hypotheekrenteaftrek zijn met ingang van 1 januari 2013 flink veranderd. Onderstaande wijzigingen zullen (zoals het er nu naar uitziet) definitief worden ingevoerd.

Aftrek kosten en rente bij restschuld
Mocht je je huis verkopen met een verlies, dan kun je vanaf 2013 de rente en kosten voor een eventuele lening die je moet afsluiten om deze kosten te kunnen dragen, maximaal 10 jaar van de belasting aftrekken. De geldlening hoeft overigens niet te worden afgelost, alleen zijn ze na 10 jaar niet meer aftrekbaar. Het gaat momenteel om een tijdelijke maatregel en geldt voor restschulden die tussen 1 januari 2013 en 31 december 2017 zijn ontstaan.

Overdrachtsbelasting definitief naar 2%
De overdrachtsbelasting is definitief verlaagd van 6% naar 2%. Hierdoor zijn de aankoopkosten lager. Dat kan ervoor zorgen dat mensen sneller een huis kopen.
Hoogte hypotheek wordt beperkt

Vanaf 2013 wordt de lening-tot-waarde ratio geleidelijk verlaagd naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dus dat je dus geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het huis. Om vooral starters tegemoet te komen en de tijd te geven om te kunnen sparen, gebeurt de afbouw in 6 stappen van 1% per jaar. In 2018 wordt dan een lening-tot-waarde ratio van 100% bereikt.
Vanaf 1 januari 2013 is de verhouding tussen de waarde van het huis en de maximale hoogte beperkt tot 105%. Bij investeringen in energiebesparing blijft dit maximaal 106%.

Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing
Vanaf 1 januari 2013 moet de  eigenwoningschuld binnen 30 jaar volledig en minimaal annuïtair (lineaire gaat verder, en komt daarom ook in aanmerking) worden afgelost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar.

Overgangstermijn omzetten aflossingsvrije hypotheek

Woningbezitters die hun bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek willen omzetten in een (bank)spaar- of beleggingshypotheek, kunnen dat nog tot 1 april 2013 doen.

Hypotheekvoorwaarden starters versoepeld
Het kabinet heeft besloten tot het versoepelen van de hypotheekvoorwaarden voor starters met perspectief op een inkomensstijging. Dit betekent dat starters die binnen enkele maanden of jaren een verhoging van het salaris verwachten een ruimere hypotheek kunnen krijgen. De maatregel gaat in per 1 januari 2013.  De bijdrage van het Rijk aan de startersleningen wordt in 2013 verhoogd van 20 naar 50 miljoen euro. Daarmee kunnen circa 11.000 startersleningen worden verstrekt.

bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning/nieuwe-regels-hypotheek
Copyright © 2019 Triggerme BV