Financieel planner

Hij of zijn adviseert in inkomensplanning en vermogensplanning, waarbij rekening gehouden wordt met de eigen woning, pensioen, spaar en beleggingsgelden, belastingen andere oudedagsvoorzieningen en erfrecht.
Copyright © 2019 Triggerme BV