Beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek is een hypotheekvorm waarbij de hypotheekschuld aan het einde van de looptijd wordt afgelost door het opgebouwde beleggingskapitaal. Je betaalt gedurende de hele looptijd van de beleggingshypotheek alleen rente over de hypotheekschuld en aan het einde van de looptijd wordt de schuld geheel dan wel gedeeltelijk afgelost door het opgebouwde beleggingskapitaal. Je betaalt geen aflossing, alleen een inleg (eenmalig of periodiek) op een beleggingsrekening. Op basis van een persoonlijk beleggingsprofiel dat je in opdracht van de geldverstrekker moet invullen, wordt bepaald welk soort beleggingen moet zorgen dat je beleggingshypotheek aan het einde van de looptijd kan worden afgelost.

Het resultaat van de beleggingen wordt vaak vooraf ingeschat op basis van het gemiddelde rendement van deze beleggingen over de afgelopen 20 jaar. Op deze wijze wordt de benodigde inleg berekend die je eenmalig of periodiek moet betalen. Omdat beleggingsrendementen nogal schommelen, kent de beleggingshypotheek geen enkele garantie op het te behalen resultaat. Het kan dus zijn dat je aan het einde van de looptijd van de beleggingshypotheek je hypotheekschuld niet geheel kunt afbetalen.
Copyright © 2019 Triggerme BV