Groene hypotheek

De groene hypotheek is geen afzonderlijke hypotheekvorm. De groene hypotheek kun je afsluiten wanneer je een milieuvriendelijke woning koopt of bouwt. Wanneer je aan bepaalde strikte eisen voldoet, betaal je gedurende tien jaar een lagere hypotheekrente die 1 à 2% onder de gangbare marktrente ligt. Om deze korting te verkrijgen, moet je dan wel een groenverklaring aanvragen bij het ministerie van VROM. Dit is een zeer bewerkelijke procedure. Het bedrag waarvoor je een dergelijke begunstiging kunt krijgen is beperkt en er is een maximum aan de koopsom van de woning.
Copyright © 2019 Triggerme BV