Hybride hypotheek

Een hybridehypotheek is een hypotheekvorm waarbij je de schuld na een van te voren afgesproken looptijd zou moeten hebben afbetaald door middel van een aan de hypothecaire lening gekoppelde spaar/beleggingspolishypotheekpolis. Gedurende de looptijd van de hybridehypotheek betaal je rente over de hoofdsom ofwel de hybridehypotheeklening.

Naast de rente over de hybridehypotheeklening betaal je een premie voor de spaar/beleggingshypotheekverzekering. Deze spaar/beleggingshypotheekverzekering bestaat uit 2 of 3 componenten; het spaardeel, het beleggingsdeel en het verzekeringsdeel.

Over het spaardeel in de spaar/beleggingshypotheekverzekering krijg je een rentevergoeding die minimaal gelijk is aan de hypotheekrente die je betaalt. Deze rentevergoeding is gegarandeerd en zorgt samen met het spaardeel in de premie voor de spaar/beleggingshypotheekverzekering voor aflossing van de hypotheek aan het einde van de looptijd van de hybridehypotheek.

Het beleggingsdeel zorgt voor kapitaalopbouw middels belegging in aandelen of beleggingsfondsen om aan het einde van de looptijd de hybridehypotheek te kunnen aflossen. Het resultaat van de beleggingen is niet gegarandeerd. Je weet dus niet of uw hybridehypotheek op het einde van de looptijd wel geheel is afgelost. Het kan ook zijn, dat de belegging meer oplevert dan voorspelt. Een combinatie van een spaardeel en een beleggingsdeel zorgt voor meer zekerheid over het te behalen resultaat aan het einde van de looptijd. Doordat er een beleggingsdeel zit in de kapitaalopbouw om de hybridehypotheek te kunnen aflossen, is het resultaat niet gegarandeerd.

Het verzekeringsdeel bestaat uit een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de aanvrager(s) van de hybridehypotheek. Vaak is het verzekeringsdeel gelijk aan de hoofdsom van de hybridehypotheek. Het is in veel gevallen ook mogelijk een andere hoogte voor de overlijdensrisicoverzekering te kiezen. Dit verzekeringsdeel zorgt er dan voor dat als de aanvrager, of een van de aanvragers, onverhoopt zou komen te overlijden, de hybridehypotheek geheel of gedeeltelijk wordt afgelost.
Copyright © 2019 Triggerme BV