Lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is een hypotheekvorm waarbij je periodiek een vast bedrag aflost op je hypotheekschuld en periodiek rente betaalt over de op dat moment resterende hypotheekschuld. De aflossing wordt berekend door de hypotheekschuld te delen door de looptijd van de hypotheek. De uitkomst van deze berekening is het te betalen periodieke bedrag aan aflossing.

Bij aanvang van de lineaire hypotheek betaal je rente over de gehele hoofdsom van de lineaire hypotheek. Nadat de eerste periodieke aflossing heeft plaatsgevonden, betaal je rente over de hoofdsom minus die periodieke aflossing. Na afloop van de van te voren afgesproken looptijd van de lineaire hypotheek, is de lineaire hypotheek geheel afgelost. Kenmerken zijn: hoge aanvangslasten, dalende fiscale voordelen, maar snelle vermogensontwikkeling.
Copyright © 2019 Triggerme BV