Seniorenhypotheek

Een seniorenhypotheek is geen afzonderlijke hypotheekvorm. Een ander vaak gebruikt synoniem voor de seniorenhypotheek is de opeethypotheek. Een opeethypotheek is een hypotheekconstructie waarbij eigenaren van een woning de overwaarde van hun woning ten gelde willen maken om hun inkomen aan te vullen of anderszins invulling te geven aan de gelden die ze wensen op te nemen.

De overwaarde van een woning is het verschil tussen de marktwaarde van de woning en de restschuld van de hypotheek. De geldverstrekker hanteert een bepaald percentage van de waarde van de woning als maximum te verstrekken opeethypotheek. De aanvrager bepaalt samen met de geldverstrekker op welke wijze de opeethypotheek gestalte krijgt. Dit kan bijvoorbeeld ressorteren in een maandelijkse bijschrijving op de bankrekening van de aanvrager gedurende een vooraf bepaalde periode of een betaling ineens die door de aanvrager op een zelf te bepalen wijze wordt besteed.
Copyright © 2019 Triggerme BV