Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een hypotheekvorm waarbij je de schuld na een van te voren afgesproken looptijd hebt afbetaald door middel van een aan de hypothecaire lening gekoppelde spaarhypotheekpolis. Gedurende de looptijd van de spaarhypotheek betaal je rente over de hoofdsom ofwel de spaarhypotheeklening. Naast de rente over de spaarhypotheeklening betaal je een premie voor de spaarhypotheekverzekering.

Deze spaarhypotheekverzekering bestaat uit 2 componenten, het spaardeel en het verzekeringsdeel.
Over het spaardeel in de spaarhypotheekverzekering krijg je een rentevergoeding die minimaal gelijk is aan de hypotheekrente die je betaalt. Deze rentevergoeding is gegarandeerd en zorgt samen met het spaardeel in de premie voor de spaarhypotheekverzekering voor aflossing van de hypotheek aan het einde van de looptijd van de spaarhypotheek.

Het verzekeringsdeel bestaat uit een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de aanvrager(s) van de spaarhypotheek. Vaak is het verzekeringsdeel gelijk aan de hoofdsom van de spaarhypotheek. Het is in veel gevallen ook mogelijk een andere hoogte voor de overlijdensrisicoverzekering te kiezen. Dit verzekeringsdeel zorgt er dan voor dat als de aanvrager, of een van de aanvragers, onverhoopt zou komen te overlijden, de spaarhypotheek geheel of gedeeltelijk wordt afgelost.
Copyright © 2019 Triggerme BV