Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering verzekert schade die veroorzaakt wordt door je eigen handelen, waarbij je de schade niet bewust of express veroorzaakt. Alleen schade aan anderen dan de op je polis verzekerde personen komen voor vergoeding in aanmerking.
Copyright © 2019 Triggerme BV