Overlijdensrisicoverzekering

Deze verzekering zorgt voor een eenmalige uitkering als de verzekerde komt te overlijden. De premie van deze verzekering is afhankelijk van de leeftijd, de looptijd, het te verzekeren bedrag en de gezondheid van de verzekerde. De premie kan per maand worden betaald of eenmalig bij aanvang van de verzekering.
Copyright © 2019 Triggerme BV