Woonhuisverzekering

Deze verzekering verzekert het pand waarin je woont in geval van bijvoorbeeld brand of storm. Waar bij een inboedelverzekering alle roerende zaken zijn te verzekeren, geldt dat bij een woonhuisverzekering alle onroerende zaken (aard- en nagelvast) verzekerd kunnen worden.
Copyright © 2019 Triggerme BV