Woonlastenpolis

Deze verzekerd een vooraf afgesproken bedrag per maand, dat gebaseerd is op de woonlasten van de verzekerde, als de verzekerde onverhoopt werkeloos raakt of arbeidsongeschikt wordt. De premie kan per maand worden betaald of eenmalig bij aanvang van de verzekering.
Copyright © 2019 Triggerme BV