Bankgarantie

Bij het verkopen van onroerende zaken zoals een woonhuis, komt het regelmatig voor dat de verkoper zekerheid wil hebben dat de koper ook daadwerkelijk kan afnemen. De koper dient dan bij zijn bank een garantie op te vragen voor het in de koopovereenkomst overeengekomen bedrag, de bankgarantie. Mocht de koop geen doorgang vinden, kan de verkoper de bank aanspreken om de bankgarantie aan hem of haar uit te betalen.
Copyright © 2019 Triggerme BV