Bereidstellingsprovisie

Bereidstellingsprovisie is een kostenpost die geldverstrekkers kunnen rekenen als de geldverstrekker de in de hypotheekofferte aangeboden hypotheekrente langer moeten garanderen dan een vooraf bepaalde periode. Veelal wordt deze bereidstellingsprovisie alleen gerekend als de marktrente hoger is dan de vooraf afgesproken offerterente.
Copyright © 2019 Triggerme BV