BKR notering

Het Bureau Krediet Registratie heeft als doel het in kaart brengen van alle consumenten die een betalingsprobleem hebben. Geldverstrekkers kunnen consumenten aanmelden bij het Bureau Krediet Registratie als er betalingsproblemen zijn. Geldverstrekkers kunnen niet zo maar iedereen aanmelden, het melden van een betalingsprobleem is aan strikte voorwaarden gebonden.

Afhankelijk van de "grootte" van het betalingsprobleem worden er coderingen gekoppeld aan het individuele gemelde betalingsprobleem. Als een consument een BKR notering heeft, zal een geldverstrekker alert zijn en als de geldverstrekker al wil meewerken, hij slechts onder strenge condities bereid zal zijn een lening, krediet, hypotheek en dergelijke te verstrekken.
Copyright © 2019 Triggerme BV