Boeterente

Als je bij je hypotheek een rentevaste periode bent overeengekomen, gaat de bank er van uit dat ze gedurende die rentevast periode de afgesproken rente ontvangt. Je kunt er van uit gaan dat de bank je geen andere rente rekent dan de rente die je gedurende die rentevast periode hebt afgesproken. Als je besluit een andere rentevast periode te nemen of van bank te wijzigen, kan het zijn dat de bank een verlies lijdt als de hypotheekrente op het moment van wijzigen lager is dan dat de bank met je afgesproken heeft. Dit verlies wil de bank graag vergoedt zien en dat heet in de volksmond boeterente of kosten voor vervroegde aflossing.
Copyright © 2019 Triggerme BV