Borgstelling

Een ander woord voor borgstelling is garantstelling. Als iemand een lening, krediet of hypotheek wilt afsluiten en hiervoor onvoldoende financiële middelen of inkomen voor heeft, kan die lening, krediet of hypotheek alsnog geregeld worden als iemand "borg" of "garant" staat. Deze borgstelling kan op diverse manieren vorm krijgen:

- De borgsteller stelt geld beschikbaar, leent geld aan de borgvrager.
- De borgsteller stelt tegoeden als onderpand, zekerheid voor de geldverstrekker van de lening, krediet op hypotheek.
- De borgsteller geeft een onroerende zaak (een woning bijvoorbeeld) als onderpand, als extra zekerheid voor de geldverstrekker.
Copyright © 2019 Triggerme BV