Depotrente

Als je bij de bank of verzekeraar eenmalig geld stort met de bedoeling om een vooraf afgesproken periode verzekeringspremies en of de inleg op een beleggingsrekening te kunnen betalen, vergoedt de bank je rente over dit eenmalig gestorte bedrag. Deze rente wordt depotrente genoemd.
Copyright © 2019 Triggerme BV