Executiewaarde

De executiewaarde van een onroerende zaak (een woning bijvoorbeeld) ofwel de waarde bij openbare verkoop is de getaxeerde bodemwaarde van deze onroerende zaak. Voor de hypotheekverstrekker zijn twee taxatiewaardes van een onroerende zaak belangrijk. Ten eerste de vrije verkoop waarde, ofwel de marktwaarde en de executiewaarde. Op basis van een van deze twee waardes bepaalt de hypotheekverstrekker hoeveel hypotheek hij wenst te verstrekken.
Copyright © 2019 Triggerme BV