Levensverzekering

Een levensverzekering is een verzekering die wordt afgesloten op het leven van degene die de verzekering afsluit, de verzekeringnemer, of degene die verzekerd moet worden, de verzekerde. Dit kan een verzekering zijn die uitkeert bij overlijden, die uitkeert op einddatum van de verzekering of een combinatie van beide.
Copyright © 2019 Triggerme BV