Onderverzekerd

In de meeste verzekeringen is sprake van een verzekerd bedrag. Bijvoorbeeld de inboedelverzekering. Stel je inboedel is verzekerd voor € 50.000,00 terwijl de waarde van je inboedel bij nader inzien € 60.000,00 blijkt te zijn. Als je gehele inboedel door brand bijvoorbeeld is vergaan, betaalt de verzekeraar maximaal € 50.000,00. Je krijgt dus € 10.000,00 minder dan dat je inboedel waard was. Je bent in deze situatie € 10.000,00 onderverzekerd.
Copyright © 2019 Triggerme BV