Ontbindende voorwaarden

In een koopovereenkomst worden naast het object wat gekocht gaat worden en de koopprijs ook specifieke condities opgenomen. Een van die specifieke condities zijn de ontbindende voorwaarden. In deze ontbindende voorwaarden staat exact omschreven onder welke omstandigheden de koop kan worden ontbonden.
Copyright © 2019 Triggerme BV