Passeren

Als een woning wordt gekocht, wordt de koop definitief als de notaris de aktes heeft opgemaakt, koper en verkoper hebben ondertekend en de notaris er voor gezorgd heeft dat de stukken bij het kadaster terecht komen die vervolgens alles kadastraal vastleggen. Het ondertekenen van de aktes bij de notaris wordt ook wel passeren van de aktes genoemd.
Copyright © 2019 Triggerme BV