Plafondrente

Plafondrente is een rentesystematiek waarbij vooraf een renteplafond ofwel rente bovengrens wordt afgesproken voor een vaste periode. Gedurende die vaste periode kan de hypotheekrente niet boven het renteplafond uitstijgen. De hypotheekrente van een plafondrente hypotheek is gebaseerd op de variabele rente met een renteopslag.
Copyright © 2019 Triggerme BV