Renteverlies tijdens de bouw

Als koper van nieuwbouw betaal je al hypotheeklasten voordat je de woning bewoond. De grond moet betaald worden alsook de aannemer die de woning bouwt. Naast je huur of hypotheeklasten heb je de lasten voor de nieuwe hypotheek. Om deze lasten gedurende de bouw op te vangen, worden deze lasten bij aanvang van de bouw begroot en in de financieringsopzet ofwel totale hypotheeksom meegenomen, zodat de koper geen dubbele lasten tijdens de bouw heeft.
Copyright © 2019 Triggerme BV