Verzekerd risico

Verzekeren betekent letterlijk risico's afdekken die normalerwijze niet door jezelf afgedekt kunnen worden. Een voorbeeld is het aansprakelijkheidsrisico. Voorbeeld: Je wandelt in gedachten verzonken door de stad en steekt de straat over, een bus met schoolkinderen moet voor jou uitwijken en ramt twee auto's en een gevel van een winkel. Geschatte schade aan auto's, winkel, bus en kinderen € 600.000,00.

Je aansprakelijkheidsverzekering heeft een verzekerd bedrag (maximaal risico) van € 2.500.000,00 dus de schade wordt door je verzekeraar betaald. In een overlijdensrisicoverzekering is het risico van overlijden verzekerd, bij een autoverzekering is de auto of de schade die een auto kan veroorzaken verzekerd.
Copyright © 2019 Triggerme BV