Vrij op naam

Als nieuwbouw wordt aangeboden, gebeurt dit veelal vrij op naam. Letterlijk betekent dit als een koper de financiele middelen heeft om de aankoop zelf te betalen, zijn er geen extra kosten. Het spreekt voor zich deze situatie bijna nooit voorkomt en de koper een hypotheek nodig zal hebben. De bijkomende kosten zijn dan onder andere:

- Notaris en kadasterkosten hypotheekakte
- Advies en bemiddelingskosten voor uw adviseur
- Taxatiekosten (alleen in geval van eigen beheer bouw)
- Kosten Nationale Hypotheek Garantie
Copyright © 2019 Triggerme BV