Vrije verkoop waarde

De vrije verkoop waarde van een woning is de marktwaarde van de woning. Dit is de waarde die de woning onder normale omstandigheden zou moeten kunnen opbrengen (waarde economisch verkeer).
Copyright © 2019 Triggerme BV