Woonquote

De woonquote is de verhouding tussen het bruto inkomen van de consument en de maximaal aan dat bruto inkomen gerelateerde financiele verplichtingen waaronder hypotheeklasten. Als de hypotheeklasten (lees: financiele verplichtingen) binnen de woonquote vallen, passen deze hypotheeklasten in principe in ieders financiele huishoudbudget.
Copyright © 2019 Triggerme BV